Integrovaná domácí kanalizační zařízení

Integrované zařízení na čištění odpadních vod je zařízení, které integruje primární sedimentační nádrž, kontaktní oxidační nádrž I. a II. úrovně, sekundární sedimentační nádrž a kalovou nádrž a provádí tryskací provzdušňování v kontaktní oxidační nádrži I. a II. úrovně, takže kontaktní oxidace metodu a metodu aktivovaného kalu lze efektivně kombinovat, čímž si ušetříte únavnou práci s hledáním někoho, kdo navrhne proces čištění odpadních vod a výstavbu infrastruktury.

Integrované zařízení na čištění odpadních vod je vhodné pro čištění a opětovné použití domovních odpadních vod v obytných čtvrtích, vesnicích, městech, kancelářských budovách, nákupních centrech, hotelech, restauracích, sanatoriích, vládních úřadech, školách, vojsku, nemocnicích, dálnicích, železnicích, továrnách, doly, turistické atrakce a další podobné malé a středně velké průmyslové organické odpadní vody, jako je porážka, zpracování vodních produktů, potraviny a tak dále.Kvalita vody vyčištěné zařízením splňuje normu třídy IB národního komplexního vypouštěcího standardu pro čištění odpadních vod.

zprávy

zprávy


Čas odeslání: 19. července 2022